Komplet tegningssæt

 Til den der ønsker et helt færdigt tegningssæt til byggetilladelse.

  • Tegningerne bliver udarbejdet ud fra en allerede aftalt indretningsskitse
  • Tegningerne er detaljerede og målsatte.
  • Vi foretager alle nødvendige opmålinger af huset
  • Vi tilbyder nødvendige statiske beregninger
  • Vi tilbyder jordbundsundersøgelser ved en evt. tilbygning
  • Vi drøfter materialevalg med dig eller henviser til en af vore leverandører
  • Materialet er klart til at sende til kommunen sammen med byggetilladelse.
  • Et komplet tegningssæt

Før udarbejdelsen af projekttegninger er det vigtigt, at både du og vi er enige om præcis hvad det er der skal laves, derfor er det vigtigt at resultatet er aftalt på forhånd.

Tegningerne kan også danne grundlag for det videre forløb hos os, såfremt du ønsker vi skal stå for ombygningen.