Skitseprojekt

Går I og drømmer om en tilbygning eller ombygning tilbyder vi at udarbejde et skitseforslag, hvor vi samtidig undersøger mulighederne for netop jeres hus og grund.

Det kan nogle gange være en udfordring at se hvilke muligheder huset har, og hvordan de kan udnyttes bedst.
Vi vil rigtig gerne hjælpe, således vi i fællesskab kan finde den optimale løsning både for jer men også for huset.

I forbindelse med tilbygninger eller ombygninger er der nogle forhold lovgivningen kræver man forholder sig til, og som man som ejer af huset er ansvarlig for overholdes.

Gl. original tegning

Indvendig ombygning, der IKKE øger boligarealet, kræver ingen byggetilladelse, og man vil derfor i langt de fleste tilfælde kunne gøre som man vil og gå i gang når man vil.

Hvor boligarealet øges, som hvor en uudnyttet tagetage inddrages skal der søges byggetilladelse. Og det skal der også når der bygges til eller der monteres kviste eller karnapper på huset.

I vores samarbejde med kunder lægger vi meget vægt på at kunderne føler vi når frem til en tilfredsstillende løsning, derfor er det vigtigt, at I inden vi kommer har en idé om hvad der er I har behov for i forbindelse med tilbygningen/ombygningen, ligeledes er det også vigtigt at I har en prisside vi kan holde projektet op imod, således at vi afstemme skitsen i grove træk med den økonomi I har til projektet.

 •  Et besøg hvor vi sammen drøfter jeres ønsker og husets muligheder.
 • En mindre opmåling på stedet.
 • Vi bestiller alle eksis. dokumenter og tegninger på jeres hus i den kommune hvor I bor.
 • Vi anskaffer lokalplanen for jeres område.
 • Vi bestiller en tingbog, hvori man kan se om der er særlige deklarationer omkring jeres hus der skal overholdes.
 • Vi udarbejder et skitseprojekt til jeres tilbygning eller ombygning.
 • I modtager et kopi af alt

Nyt skitseforslag

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen.

Lokalplanen kan bl.a. bestemme:

 • Hvordan lokalplanområdet må anvendes
 • placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m.
 • Byggelinjer og evt. oversigtslinjer.
 • Materialevalg og udseende

Er der altid en lokalplan?
Nej, men så vil der i de fleste tilfælde være en deklaration i jeres tingbog, hvori det fremgår under hvilke bestemmelser i kan bygge på jeres grund.

Bebyggelsesprocenten
I de tilfælde hvor man ønsker at bygge til eller øge boligarealet skal der udarbejdes en beregning på den nye bebyggelsesprocent. Der er lavet en ny lov om at man må bygge op til 30% imod tidligere 25%. Men dette afhænger også af lokalplanen, hvis der i en lokalplan står skrevet at man må bygge 25%, vil mange kommuner give dispensation op til 30%, men du kan som udgangspunkt ikke regne med dette er gældende for alle områder.

Vi undersøger mulighederne og kontakter kommunen såfremt der skulle være spørgsmål.